משרד התשתיות אישר לשותפות שדה הגז תמר דחייה בהגשת תגובה לדרישה לתשלום תמלוגים, בין השאר ״לאור בקשת דלק לממונה   להימנע מפרסומים שליליים״ בתקופת גיוס הון בישראל ובארה״ב

 בשנה שעברה התנהלו בין משרד התשתיות לבין חברות דלק קידוחים, אבנר חיפושי נפט ונובל אנרג׳י (חלק משותפות ים תטיס, המחזיקות בשדה הגז תמר) מגעים בנוגע לדרישת משרד התשתיות לתשלום תמלוגים בסך 45 מיליון שקלים בהקשר למאגר הגז תמר. תכתובת מייל פנימית חושפת כי בכיר במשרד התשתיות נענה לבקשת חברת דלק לדחייה בהגשת תגובתם לדרישת תשלום התמלוגים, כשבין הסיבות שמנה לאישור הדחייה היתה גם ״בקשת דלק לממונה להימנע מפרסומים שליליים״ בתקופה שבה גייסו דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט הון באמצעות הנפקת אגרות חוב בישראל ובארה״ב. ההנפקה הנ״ל, שבמסגרתה גוייסו 2 מיליארד דולר מגופים מוסדיים, הסתיימה ב-20 למאי אשתקד

 התכתובת שבהן נחשפה היענות משרד התשתיות לבקשת דלק צורפה לתביעה (חלק א׳ וב׳) שהגישו דלק קידוחים, נובל אנרג׳י ואבנר חיפושי נפט להשבת כספי התמלוגים ששולמו בסופו של דבר למשרד התשתיות, לטענת התובעות שלא בצדק

דרישת התשלום

בשני לאפריל 2014 התקבלה בחברות דרישת משרד התשתיות לתשלום תמלוגים בשווי 45 מיליון שקל בהקשר למאגר הגז ״תמר״. הדרישה היתה בגין הפרשי תמלוגים מחזקת תמר הנובעים מעסקאות שנעשו בין חזקת תמר לשותפות ים תטיס, בהן שולמו לכאורה מחירי גז נמוכים משמעותית ממחירי הגז בעסקאות לצדדים שלישיים. מכך יצא שהחברות שילמו לכאורה תמלוגים בחסר

ב 28.4.14, שלחה נובל אנרג׳י מכתב תשובה למשרד התשתיות. במכתב טענו השותפות כי הן לא חייבות למשרד כספים –  וביקשו זכות טיעון. רו”ח שמעון כהן, מנהל אגף חשבונאות וכלכלה במנהל אוצרות הטבע של משרד התשתיות השיב למכתב ואמר כי “לאור בקשת דלק לממונה להימנע מפרסומים שליליים בתקופת הגיוס ולפנים משורת הדין, אני מאשר דחייה להגיש תגובה מנומקת עד ה-29/5“. כהן כותב את הדברים מייד לאחר שהוא מציין כי ״בתקופה האחרונה אנו עדים לנסיונות חוזרות ונשנות (הטעות במקור א.ב.) מצידכם לביצוע תכנוני מס אגרסיביים במטרה להביא להפחתה ניכרת בסכומי התמלוגים אשר משולמים על ידיכם״

Screen Shot 2015-05-06 at 12.28.13 PM

 הדרישה של משרד התשתיות לתשלום התמלוגים התפרסמה חודשים אחר כך, לאחר קבלת הכספים, כאשר דוברת משרד התשתיות הוציאה הודעה על כך ביום 5.11.14

דלק קידוחים דיווחה על הדרישה בדו״ח הכספי של החברה ליום 30.09.14, שפורסם ב 19.11.14, בביאור 3(ב)3(ו). דלק מציינת בדו״ח כי השותפות בוחנת את המשך צעדיה המשפטיים בעניין

במרץ השנה הגישו שותפות ים תטיס ובהן דלק קידוחים תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להשיב לה את כספי התמלוגים הללו, בצירוף ריבית. על הגשת תביעה זו מסרה דלק דיווח מיידי לבורסה

תגובות

 משרד התשתיות נשאל מדוע ובאיזה סמכות נענה רו״ח כהן לבקשת דלק. מאיה עציוני, דוברת המשרד, מסרה כי ״משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, דוגל בשקיפות ומפרסם מעת לעת את כל הדיווחים לגבי גביית תמלוגים, וזאת רק לאחר סיום הדיונים וקבלת ההחלטות במשרד. מועדי הפרסום אינם קשורים ואינם תלויים בדיווחי בורסה או גיוסי הון של חברה זו או אחרת״

חברות דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט העבירו את תגובתם באמצעות עורך דין, שמסר כי ״מרשותיי פעלו ופועלות על פי כל דין ובתוך כך הן נתנו גילוי ומסרו במועדם ובמלואם את כל הדיווחים הנדרשים מהן על פי חוק, ככל שאלו נדרשו בנסיבות וזאת הן לפי דיני ניירות הערך הישראליים והן על פי הדין בארה״ב והכל לפי העניין״